Matrixvraag met aankruisvakjes

Op verzoek van de deelnemers aan de workshop Articulate Storyline voor het Nederlands Huisartsen Genootschap hierbij een voorbeeld van een matrixvraag waarbij de cursisten per rij meerdere vakjes kunnen aankruisen.
Door te klikken op de knop Controleer ziet de cursist per rij of deze goed of fout is ingevuld.

Hoe werkt dit?

In het totaal staan er 15 aankruisvakjes. Dit zijn gewone rechthoeken (Shapes) met verschillende states: Normal, Hover en Selected. Ik had hiervoor ook de standaard aankruisvakjes (buttons) van Storyline kunnen gebruiken, maar omdat deze vaste afmetingen hebben kon ik ze niet zo netjes uitlijnen.

Zeker bij een groot aantal objecten is een logische naamgeving noodzakelijk. In dit geval bijvoorbeeld staat R1K1 voor Rij 1 Kolom 1

Statussen aankruisvakjes
Normal Dit is het kale aankruisvakje.
Hover Deze wordt getoond als je er met de muis overheen gaat. Dit is dezelfde shape als in de state Normal, maar dan met een rood effect (Glow).
Selected Aan deze status is een kruisje toegevoegd. De status Selected is al in Storyline ingebouwd (Built-in) en Storyline zorgt er vanzelf voor dat je bij klikken automatisch wisselt van de status Normal naar Selected en andersom.
aankruisvakjes
Goed-fout

Achter iedere rij staat ook een object waarmee wordt aangegeven of de juiste vakjes in een rij zijn geselecteerd. Deze objecten (ScoreRij1 t/m ScoreRij3) werken met vier statussen

Normal Dit is de enige verplichte status van Storyline, maar gebruiken we hier niet. Je zou deze kunnen wissen, maar dat maakt het wat moeilijker om het object op de juiste plaats te positioneren.
Goed De cursist ziet een vinkje
Fout De cursist ziet een kruisje
Hidden Dit is een ingebouwde status die ervoor zorgt dat het object niet zichtbaar is

In tegenstelling tot het aankruisvakje wordt dit object niet interactief gebruikt.

goed-fout
Triggers

Zodra de slide wordt getoond krijgen ScoreRij1 t/m ScoreRij3 de status hidden

Een klik op de knop Controleer zorgt ervoor dat ScoreRij1 t/m ScoreRij3 de status Fout krijgen. Daarna wordt gekeken of de cursist de rijen misschien toch goed heeft ingevuld. Deze manier scheelt het nodige programmeerwerk. We kijken even wat er gebeurt bij de controle van de eerste rij.

 • ScoreRij1 heeft de status Fout
 • ScoreRij2 krijgt de status Goed als:
  • status aankruisvakje R1K1 is gelijk aan Selected (Boter) EN
  • status aankruisvakje R1K2 is gelijk aan Selected (Ei) EN
  • status aankruisvakje R1K3 is gelijk aan Selected (Bloem) EN
  • status aankruisvakje R1K4 is niet gelijk aan Selected(Brood) EN
  • status aankruisvakje R1K5 is gelijk aan Selected (Melk)

De status van het aankruisvakje Brood (R1R4) moet je in dit geval ook meenemen omdat het vinkje anders ook zou verschijnen als de cursist alle vakjes in de rij selecteert.

trigger-wizard

Waarom niet met layers?

Voor het weergeven van de resultaten per rij had je ook gebruik kunnen maken van layers, maar in dat geval hadden we 6 extra layers gehad die ieder layer apart aan- en uitgezet had moeten worden (om te voorkomen dat kruisje en vinkje tegelijk werden getoond).

Zie ook

Ik heb dit voorbeeld ook uitgewerkt met radiobuttons (de cursist kan maar één rondje per rij selecteren).

Updates

Datum Opmerking
9-9-2013 Er zat een foutje in de triggers waardoor niet werd gecontroleerd of R2K1 was aangevinkt. Vandaag een aangepaste versie op mijn site gezet.

 Download voorbeeld

  voorbeeld_matrixvraag_vinkjes_450x250.story (436,0 KiB, 1.127 hits)