Geslaagde workshop Storyline voor NHG

Het NHG heeft voor haar leden verschillende e-learning modules. Deze worden gebouwd in Moodle en ook via Moodle aangeboden. Omdat de interactieve mogelijkheden van Moodle beperkt zijn is het NHG op zoek gegaan naar een tool om SCORM-content te gaan bouwen. De keuze is gevallen op Articulate Storyline.

Op 30 augustus 2013 heb ik voor de lesstof ontwikkelaars van het NHG een workshop Storyline verzorgd. In de ochtend hebben de deelnemers kennis gemaakt met het programma. ’s Middags heb ik voorbeelden en de projectaanpak van mijn eerdere projecten laten zien en hebben we verschillende vraagvormen behandelt.

Een deel van de lesstofontwikkelaars is huisarts. Tot nu toe schreven zij het ‘script’ voor de modules in Word. Dit script werd later door anderen in Moodle opgenomen. Door te werken met Storyline kan het productieproces worden versneld.

In de komende tijd worden de eerste modules in Storyline gebouwd, waarbij de ontwikkelaars op mij kunnen terugvallen.