Question Slide Settings

If you are using Question Slides then there are a lot of settings. I’ll show to you what the (im) possibilities are of:

  • Failure Levels
  • Message Retry
  • Advanced Answer Options
Als je gebruik maakt van Question Slides dan zijn er een hoop instellingen. Ik laat hieronder zien wat de (on)mogelijkheden zijn van:

  • Failure Levels
  • Retry Message
  • Advanced Answer Options

Failure Levels

These can be set from 0 to 3 and determine which Failure Caption is displayed. If you’ve set Failure Levels to 0, you will see not Failure Caption. Have you set three levels three Failure Captions will appear. Every Failure Level has its own caption.In the example below you see a question in which the student has 5 attempts. After the first three wrong attempts a Failure Caption is shown. After the fourth attempt, there is no caption. And after the fifth (in this case the last) the Failure Caption of the last Failure Level appears. Deze kan je instellen van 0 – 3 en hiermee bepaal je welke Failure Caption wordt getoond. Als je Failure Levels op 0 hebt ingesteld, verschijnt er geen Failure Caption. Heb je de levels ingesteld op 3 dan verschijnen achtereenvolgens drie Failure Captions. Bij ieder Failure Level hoort een eigen caption.In het voorbeeld hieronder zie je een vraag waarbij de cursist 5 attempts (pogingen) mag doen. Bij de eerste drie verkeerde pogingen verschijnt een Failure Caption. Bij de vierde poging verschijnt er geen en bij de vijfde (in dit geval de laatste) verschijnt de Failure Caption die bij het laatste Failure Level hoorde.

 

Retry Message

If the feedback does not have to depend on the number of times that the student has made ​​a wrong choice, it is better to use a Retry Caption. The example below shows how it works. Als de feedback niet afhankelijk hoeft te zijn van het aantal keren dat de cursist een verkeerde keuze heeft gemaakt, is het handiger om aan de vraag een Retry Caption toe te voegen. Het voorbeeld hieronder laat zien hoe het dan werkt.

 

Advanced Answer Options

With the Advanced Answer Options you can give specific answer feedback. You find the settings by selecting the answer and then select the Properties tab.

If an answer is associated with an Advanced Option Answer no Retry Caption appears . In the example below only the first two answers have an Advanced Option.

Met Advanced Answer Options kan je per gegeven antwoord specifieke feedback geven. Je komt bij de betreffende instellingen door antwoord te selecteren en dan het tabblad Properties.

Als aan een antwoord een Advanced Answer Option is gekoppeld verschijnt er geen Retry Caption. In het voorbeeld hieronder hebben alleen de eerste twee antwoorden een Advanced Answer Option.

 

Download all examples /alle voorbeelden (CP5)

  examplesQuestionSlideSettings.zip (1,0 MiB, 1.637 hits)