Captions 2.0

Ik werk al sinds 2002 met Captivate (het heette toen nog RoboDemo) en sindsdien is het nodige verbeterd en zijn er veel mogelijkheden bijgekomen.

Het verbaast mij echter dat Adobe nauwelijks iets heeft veranderd aan de opmaakmogelijkheden van de captions (tekstballonnen). De achtergrond is nog steeds gebaseerd op een bitmapafbeelding (bmp) die 9-slice wordt geschaald.

Snel de kleur van de caption aanpassen of alleen de pijlpunt verplaatsen (PowerPoint heeft deze mogelijkheid al sinds de middeleeuwen) is er niet bij.

Wil je meer flexibiliteit en heb je iets meer tijd gebruik dan de drawingtools als alternatief voor de captions.

I work with Captivate since 2002 (it was named RoboDemo), and since then the program was  improved and many features were added.

It amazes me that Adobe has not changed the formatting of the captions. The background is still based on a bitmap (bmp) which 9-slice scaling.

Quickly modify the color of the caption or just move the arrowhead (PowerPoint has this capability since the Middle Ages) is still not possible.

If you want more flexibility and you have a little more time you can use the drawing tools as an alternative to captions.

Teken eerst een rechthoek en doe dan één van de volgende dingen:

  • Dubbelklik er op.
  • Klik met de rechtermuisknop en kies voor Edit Text.
  • Druk op F2

Voer je tekst in. Je hebt alle opmaakmogelijkheden die je ook in gewone captions hebt. Bovendien kan je nu wel eenvoudig de kleur (en het kleurverloop), de randkleur/-dikte en de radius van de hoeken aanpassen.

Als je aan jouw caption ook een pijlpunt wilt toevoegen dan teken deze je dit met de drawingtool Line. Je kan ook een driehoek tekenen met de drawingtool Polygon.

First draw a rectangle and then do one of the following:

  • Double click on it.
  • Right-click and choose Edit Text.
  • Press F2.

Enter your text. You have all the formatting options you have in common captions. Moreover, you can now simply change the color (and the gradient), the border color/width and adjust the radius of the corners.

If you want to add an arrow to your caption, use the drawing tool Line. You can also draw a pointer triangle with the drawing tool Polygon.

 9-slice scaling

Een image wordt in 9 delen verdeeld. Ieder deel wordt bij het vergroten/verkleinen wel/niet horizontaal/verticaal geschaaldHier vind je meer informatie over het zelf maken van captions.

An image is divided into 9 slices. Each slice is scaled in a special way (horizontally and/or vertically).

Follow this link for an instruction about creating captions.

Captivate 6?

http://captivate6ideas.ideascale is een onafhankelijke Captivate ideeënlijst met de mogelijkheid om te stemmen op de ingebrachte ideeën. Het idee om de captions te verbeteren staat op de tweede plaats.
http://captivate6ideas.ideascale.com is an independent list of ideas for Captivate 6. You can vote on the ideas contributed. The idea to improve the Captions is in second place.

Downloads (CP5.5)

  captions_2.0_and_9-slice_scaling.zip (821,2 KiB, 1.655 hits)