Ervaringen met Captivate 5

Captivate 5 is nu een maand officieel verkrijgbaar en ik heb de nodige ervaring opgedaan. Adobe heeft Captivate helemaal opnieuw gebouwd. Het is nu ook beschikbaar voor de Mac en de interface van de ontwikkelomgeving is in lijn gebracht met andere programma’s uit de Adobe-stal. Maar wat kunnen we de cursist in vergelijking met Cp4 nu meer bieden?

Niet zo veel

Effecten Aan captions (tekstballonnen) en andere objecten kunnen we nu effecten toevoegen. Er kan naar hartenlust worden gedraaid, ingevlogen, geblurd, geschaduwd en nog veel meer.Captivate effecten
Slide Video Bij Cp4 kon een filmpje alleen met een eigen playbar worden getoond. De ontwikkelaar kan een filmpje nu als Slide Video plaatsen. De timing van de video loopt nu gelijk met de timing van de slide. Als in de slide dus moet worden gewacht op een actie van de cursist dan zal het filmpje op dat punt pauzeren. In Cp4 liep het gewoon door.Één filmpje kan je nu over meerdere slides verdelen. Dit is handig voor de ontwikkelaar, omdat hij het nu niet meer in een aparte video editor hoeft op te knippen. De cursist merkt hier niets van.Captivate Slide Video
Widgets Widgets zijn flash-bestanden die extra functionaliteiten aan Captivate kunnen toevoegen. Bij Cp4 was al een aantal widgets beschikbaar, en het arsenaal is uitgebreid en waar nodig aangepast. Widgets voor Cp4 in Actionscript 2 waren geschreven doen het namelijk niet meer in CP5. Dankzij deze widgets kunnen we de cursist verrassen met pijlen, mailbuttons, tabellen, tellers, listboxen, radiobuttons.

Voorbeeld

In deze animatie zie je wat voorbeelden van de nieuwe mogelijkheden.

  

Download

Hieronder staat de link naar het Cp5-bestand van het voorbeeld

Cp5 voor ontwikkelaars

De nieuwe widgets zijn wat netter uitgevoerd dan de oude, maar ook nu heeft Adobe zich er wel erg makkelijk vanaf gemaakt. Documentatie over het gebruik van specifieke widgets ontbreekt en de cursist krijgt soms te maken met een lelijke vormgeving . Als je de Twitterwidget wilt gebruiken dan zal je ook op de server het een en het ander moeten installeren. T.b.v. ontwikkelaars heet Adobe de Actionscriptcode van de widgets beschikbaar gesteld, deze code is echter slordig opgebouwd en matig  gedocumenteerd.

Aan Cp5 valt op den duur niet te ontkomen, Cp4 is immers niet meer leverbaar. Bij het overzetten van Cp4-bestanden naar Cp5 kwam ik erachter dat de vormgeving van buttons (Cp4 en CP5 interpreteren het begrip fontsize op een verschillende manier) verandert. Mogelijk zijn er nog meer van dit soort zaken. In tegen stelling tot bijvoorbeeld Flash kan je een Cp5-bestand niet als Cp4-bestand opslaan.

De nieuwe gebruikersinterface werkt overigens wel een stuk handiger als de oude, maar of dit € 299 waard was?