Eigen navigatie m.b.v. masterslides

Er zijn verschillende redenen om niet de standaard navigatie van Storyline te gebruiken. Tijdens de Articulate gebruikersdagen op 24 en 25 november heb ik hier meer over verteld en laten zien hoe je eigen navigatieknoppen kan toepassen en hoe je deze op bijvoorbeeld een eerste en laatste slide van een project kunt verbergen.

Zoals toegezegd hier de uitleg en een voorbeeld (vooral voor de bezoekers op vrijdag toen het niet direct werkte).


In dit voorbeeld zie je twee navigatieknoppen (knopVerder en knopterug). Deze zijn geplaatst op de masterslide van het project. je kan hiermee gewoon navigeren (ook van de laatste slide van de eerste scene naar de volgende scene!) en op de eerste slide wordt de knop Terug  niet getoond en op de laatste slide is de knop Verder niet zichtbaar.

Hoe werkt de navigatie?

Op de masterslide (niet op een layout!) staan de twee knoppen.Iedere knop heeft een trigger die ervoor zorgt dat de True/False variabele klikTerug respectievelijk klikVerder van waarde verandert. navigatiemasterslide01

 

Op iedere contentslide staan twee Jump to triggers die reageren op het veranderen van de variabele klikTerug of klikVerder.  navigatiecontentslide01

Hoe werkt het verbergen van de knoppen?

Per knop maak je een Text variable. In dit voorbeeld zijn dat stateKnopTerug en stateKnopVerder. Deze hebben (nog) geen inhoud.

Op de masteslide staan twee triggers die reageren op een verandering van deze variabelen.

Wanneer één van deze variabelen verandert EN de waarde van de variabele gelijk is aan Hidden dan wordt de state van de bijbehorende knop veranderd in Hidden.

Direct hierna wordt de inhoud van de variable weer gewist (set stateKnopVerder to (blank) When timeline starts).

Deze laatste trigger (na de trigger die de state van de knop verandert) zorgt ervoor dat je niet op iedere slide hoeft aan te geven welke state een knop moet hebben.

 navigatiemasterslide02
Op de contentslide waar een navigatieknop wilt verbergen hoef je nu alleen maar een trigger te plaatsen die de inhoud van de variabele stateKnopVerder of stateKnopTerug op Hidden zet.

Hiernaast zie je hoe op de eerste slide van een project knop Terug kan worden verborgen.

navigatiecontentslide02

Opmerking 1

Bij een eenvoudige vormgeving als in het voorbeeld kan je de knoppen natuurlijk ook verbergen door een witte rechthoek vóór de knop te plaatsen.

Opmerking 2

Op deze manier kan je ook andere statussen gebruiken. Bijvoorbeeld door op een vraagslide de knop Verder de state Disabled te geven en op de feedback layer de variabele stateKnopVerder te vullen met Normal. Uiteraard moet je dan nog wel een paar triggers toevoegen aan de masterslide.

Waarom werkte het niet helemaal op vrijdag 25 november 2016?

Ik heb dit bij de Articulate Gebruikersdagen twee keer gepresenteerd. De tweede dag werkte het verbergen van de knoppen niet goed. Vijf minuten na afloop van de presentatie kwam ik erachter dat dit kwam doordat ik op de 1e dag ook een eenvoudige voortgangsindicator had toegevoegd die het slidenummer toonde. Hiervoor gebruikte ik een variabele p, die op iedere slide een nieuwe waarde kreeg.

Op de 1e dag werd het verbergen van de navigatieknoppen getriggerd door een verandering van de variabele p. Op de tweede dag gebruikte ik op de masterslide de trigger When timeline starts. Omdat triggers op de masterslides worden uitgevoerd vóór de triggers op de contentslides werkte het niet.

Download voorbeeld

  Articulate_gebruikersdag_online.story (unknown, 1.847 hits)