TOC bij geaggregeerd CP5-project verbergen

Niet zo bekend is de mogelijkheid om met de Captivate Aggregator verschillende Captivateprojecten samen te voegen tot één project. Bij CP5 en eerdere versies was een veel gemeld probleem dat de Table Of Contents (TOC) niet verborgen kon worden.

Nu blijkt dat de aggregator van CP5.5 wel de mogelijkheid heeft om de TOC te verbergen. De aggregator kan echter alleen met swf’s overweg die in CP5.5 zijn gemaakt. We kunnen deaggregaor echter om de tuin leiden:

  1. Voeg de swf’s (uit CP5) samen met de aggregator van CP5
  2. Sla het aggregator bestand op.
  3. Open het bestand met de aggregator van CP5.5
  4. Zet de TOC uit
  5. Laat de aggregator van CP5.5 het project voor je samenvoegen.

Het enige schoonheidsfoutje is dat in de navigatiebalk nog de button TOC verschijnt. Om deze te verwijderen moet je in het fla-bestand van de gekozen navigatiebalk de movieclip die deze knop bevat verwijderen.

Hide TOC in aggregated CP5 project

With the Captivate Aggregator you can merge different Captivate-swf’s together into one.

 With CP5 and earlier a much reported problem was that the table of contents (TOC) could not be hidden.

 Now the aggregator of CP5.5 has the ability to hide the TOC. The aggregator only copes with swfs that were created in CP5.5.  But there is a way to mislead the CP5.5 aggregator:

  1. Add the swfs (from CP5) with the aggregator of CP5
  2. Save the aggregator file.
  3. Open the aggregator file with the aggregator of CP5.5
  4. Turn off the TOC
  5. Let the CP5.5 aggregator merge your CP5-swf’s.

The only flaw is that in the navigation bar the TOC button will appear. To remove it you need delete the button in the fla of the selected navigation bar.