Tekstomloop / Wrap Text

Nederlands
Met een polygoon kan je tekst om een voorwerp laten lopen:

 1. Teken een polygoon
 2. Selecteer de polygoon
 3. Toets [F2] of Rechtermuisknop > Edit Tekst
 4. Voer tekst in
 5. Vorm eventueel aanpassen door:
  1. Polygoon te slecteren
  2. Toets [Ctrl][Alt][E] of Rechtermuisknop > Edit Points
Dunglisch 
With a polygon, you can place text around an object:

 1. Draw a polygon
 2. Select the polygon
 3. Press [F2] or right-click> Edit Text
 4. Enter text
 5. If you want to change the outlines:
  1. Select the polygon
  2. Press [Ctrl] [Alt] [E] or right-click > Edit Points