ScrollTextWidget (Cp5)

De ScrollTextWidget voor Cp4 was geschreven in Actionscript 2 en niet bruikbaar in Captivate 5. Ik heb de widget opnieuw gebouwd in Actionscript 3 en van de gelegenheid gebruik gemaakt om het widgetpanel te verbeteren. Bij Captivate 5 wordt ook de TextArea widget geleverd. Deze widget heeft echter de volgende voordelen:

  • HTML-opmaak mogelijk
  • Meer dan 400 karakters
  • Transparante achtergrond
  • Betere ‘scroll’
  • Instelbare rand

Voorbeeld

  

Downloaden/kopen

De demoversie van de ScrollTextWidget is gratis te downloaden. In het tekstvak verschijnen twee rode balken met de tekst. De versie zonder balken kost minimaal € 10. Dat is echt niet teveel, vooral als je bedenkt dat de opbrengst van deze widget geheel gaat naar www.e-learningforkids.org.

Instructie

Download de widget en voeg deze met [Ctrl][Shift][W] toe aan de slide. Hieronder zie je de eigenschappen die je kunt instellen.

Properties ScrollTextWidget

Belangrijke mededeling (5 april 2011)

In de afgelopen twee weken kreeg ik twee meldingen dat bij het starten van de widget in runtime mode (dus wat de gebruiker ziet) in een flits een deel van de beheerdersinterface te zien zou zijn. De beste workarround is een korte fade-in toe te passen. Doe vóór je de widget koopt, altijd eerst een test uit met de gratis demoversie.

The ScrollTextWidget voor Cp4 was built in Actionscript 2 and not usable in Captivate 5. I have rebuilt the widget in ActionScript 3 and improved the widget panel. With Captivate a  Textarea widget is supplied . The ScrollTextWidget has the following advantages:

  • HTML formatting
  • More than 400 characters
  • Transparent background
  • Better ‘scroll’
  • Adjustable border

Example

Download/buy

The demo version of the Scrolling Text widget is free to download. In the textbox of the demo you see two red bars. The version without bars cost a minimum of € 10. That’s really not too much, especially when you consider that your payment goes entirely to www.e-learningforkids.org (Paypal will sugest a payment of € 20. If you think this is to much, you can change the pament to € 10).

Instruction

Download the widget and add it to your slide( [Ctrl][Shift][W]).

Properties ScrollTextWidget

Important notice (April 5, 2011)

In the past two weeks I received two messages that when you start the widget in runtime mode (what the user sees) in a flash some of the admin interface is visible. The best workarround is to apply a short fade-in . Befor you buy the widget always do a test with the free demo version.

Geplaatst door:

Chris Dorna

Adobe certified expert

Begin 2011 ben ik geslaagd voor het examen Adobe Captivate® 5 Adobe Certified Expert.

e-Learning for kids

Omdat ik iets heb met e-Learning, Kinderen & Techniek heb maak ik graag reclame voor e-learning for kids.

Contactgegevens

Kantooradres: Flexwijze
St. Elisabethstraat 3
5261 VK Vught
Postadres: Torenstraat 13
5261 BR Vught
Telefoon: 06 - 50 41 05 41
E-mail: info@dorna.nl
KvK: 17194585
BTW: NL0969.24.305.B01
Bank: NL45 INGB 000 5105193

Back to Top