De voordelen van prutswerk

Vandaag stond dit stukje in het Brabants Dagblad:

Lastig te lezen tekst is beter te onthouden
Teksten die zijn gedrukt in een lettertype dat niet zo gemakkelijk wegleest, worden beter onthouden dan teksten die zijn gedrukt in een ‘gemakkelijk’ lettertype. Ook slecht afgedrukte teksten (bijvoorbeeld slechte kopieën) worden beter onthouden. Waarschijnlijk komt dat doordat het lezen meer (mentale) aandacht vraagt en er dus rustiger word gelezen. (
http://igo2.nl/95dad1)

Dit stukje herinnerde mij er aan dat ik als een tijdje iets wilde bloggen over mijn recente ervaringen als student aan een hogeschool en als beginnend docent voor de klas.

Choices of a businessmanHet valt me op dat organisatorisch en presentatietechnisch gepruts in het regulier onderwijs algemeen aanvaard is en zelfs als ‘onderdeel van het leerproces’ kan worden verkocht. Ik probeer me voor te stellen hoe een cursus verkooptechnieken voor KPN-verkopers zou verlopen als de cursusleider niet kan aangeven wat het doel van de cursus is en wat hij van de cursisten verwacht. In het hogeschoolleven is het juist goed voor het groepsproces als er bij aanvang van een lesblok volslagen onduidelijkheid heerst over leerdoelen, het lesmateriaal en de manier waarop er getoetst gaat worden. Op een hogeschool is het niet vreemd als er twee weken nodig zijn om van een docent antwoord te hebben gekregen op de vraag of er individuele of groepswerkstukken moeten worden ingeleverd. “Het bezig zijn met die vraag is goed voor jullie groepsproces….”

Een ander voorbeeld komt uit de lespraktijk. Ik had een les over Excel voorbereid en hier een instructie bij geschreven. Deze kon niet worden geprint en de leerlingen moesten dus voortdurend switchen tussen de instructie in Word en de Excel-oefening. Op mijn idee om de instructie in Excel zelf te zetten omdat de leerling dan niet meer hoefde te switchen kwam het tegenargument dat het juist goed was om leerlingen met verschillende taken tegelijkertijd bezig te laten zijn. Ter vergelijking met een bedrijfstraining: ik heb meegemaakt dat cursisten vroegen om readers voortaan enkelzijdig af te drukken om zo niet ‘telkens’ op de achterkant van het papier te hoeven kijken.

Met het onderzoek waar het Brabants Dagblad naar refereert (Princeton University en Indiana University) heeft onderwijzend Nederland er nog een dooddoener voor (digitaal) prutswerk bij. Ik ga hier zeker niet aan meedoen. Zeker als ontwikkelaar van e-learning vind ik het mijn taak om het de cursisten zo makkelijk mogelijk maken, het leren vraagt al genoeg aandacht van ze.

Iedereen een prettig lerend en goed 2011!

Een reactie

  • Grappig, je hebt je op precies hetzelfde boos zitten maken als mijn collega en ik. Het onderzoek leek me ook niet overeenkomen met de conclusies, omdat het in een laboratorium-omgeving was uitgevoerd.