AutoSubmit Widget for Multiple Choice Questions

In Captivate all question types have a Submit button. In simple multiple choice questions, this button is useless and even causes irritation.

My AutoSubmit Widget hides the Submit button and adds the submit function to the radio buttons.

The widget must be placed (or copied) on every question slide.

Bonus feature

With this widget you can also hide the text “Question x of y”.

The demo version you can download below has all the functionalities. Only the first response option is ‘greyed’.

The widget was tested in Captivate 5, 5.5 and 6

In Captivate werken alle vraagsoorten met een Submit button. Bij eenvoudige multiple choice vragen heeft deze knop geen nut en wekt hij zelfs irritatie op.

Mijn AutoSubmit Widget zorgt er voor dat de Submit button niet wordt getoond en dat de radiobuttons de submit functie overnemen.

De widget moet op ieder vraagscherm worden geplaatst (of worden gekopieerd).

Bonus functie

In de widget kan je ook aangeven of de tekst “Question x of y” wel of niet moet worden getoond.

De demoversie die je hieronder kan downloaden heeft alle functionaliteiten. Alleen wordt de weergave van eerste antwoord optie aangepast.

De widget is getest in Captivate 5, 5.5 en 6

Example

Settings

Settings

Download

  demoAutoSubmitWidget.zip (4,0 MiB, 840 hits)

Buy widget

Geplaatst door:

Chris Dorna

Adobe certified expert

Begin 2011 ben ik geslaagd voor het examen Adobe Captivate® 5 Adobe Certified Expert.

e-Learning for kids

Omdat ik iets heb met e-Learning, Kinderen & Techniek heb maak ik graag reclame voor e-learning for kids.

Contactgegevens

Kantooradres: Flexwijze
St. Elisabethstraat 3
5261 VK Vught
Postadres: Torenstraat 13
5261 BR Vught
Telefoon: 06 - 50 41 05 41
E-mail: info@dorna.nl
KvK: 17194585
BTW: NL0969.24.305.B01
Bank: NL45 INGB 000 5105193

Back to Top